Lecturer: Theogene Bizimungu

Fullscreen Index Help Finder

Weeks: 1-11, 6/15/2020 - 8/24/2020

8:00am- 9:00am 9:00am- 10:00am 10:00am- 11:00am 11:00am- 12:00pm 12:00pm- 1:00pm 1:00pm- 2:00pm 2:00pm- 3:00pm 3:00pm- 4:00pm 4:00pm- 5:00pm 5:00pm- 6:00pm 6:00pm- 7:00pm 7:00pm- 8:00pm 8:00pm- 9:00pm 9:00pm- 10:00pm
M
O
N
                  5:00pm-8:00pm, Wks 1-11, 6/15/2020 - 8/24/2020
Cryptography& Network Security [ETE 4165]
Theogene Bizimungu
Lab CIT 3F-03
Year 4 CS_Evening
   
T
U
E
            2:00pm-5:00pm, Wks 1-11, 6/16/2020 - 8/25/2020
Cryptography& Network Security [ETE 4165]
Theogene Bizimungu
EINSTEIN_AUD 3
Year 4 CS
         
W
E
D
                           
T
H
U
                           
F
R
I
                           
S
A
T
                           

Created by pc with CELCAT Web Publisher on 6/8/2020